Invloed van de beurs op verzekeringen

De omzet van verzekeringsmaatschappijen wordt beïnvloed door de beurs. Verzekeraars verdienen namelijk door premiegelden te investeren. Logisch is dan ook dat als de beurs daalt, de omzet van verzekeringsmaatschappijen daalt. We gaan het hier uitgebreid over hebben in deze blog. Ben je nog niet zo bekend met beleggen maar lijkt het je wel interessant? Kijk dan zeker eens bij onze cursus over leren beleggen.

Hoe verdienen verzekeraars geld?

De meeste mensen denken dat verzekeraars geld verdienen door het innen van maandelijkse of jaarlijkse premies. Het meeste van dit geld verdwijnt in het uitbetalen van claims, andere uitgaven of aan belastingen. De tijd tussen het krijgen van het premiegeld en het betalen van de lasten, is de periode waar verzekeringsmaatschappijen geld kunnen verdienen door te investeren.

Door de vele verzekeringsmaatschappijen is er veel concurrentie en wordt de premieprijs tot een minimum gedwongen. Premiegelden geïnvesteerd tegen lage rente en minimaal risico om winst te genereren en lage premies te kunnen realiseren.

Hoe investeren verzekeringsmaatschappijen?

Een beweeglijke beurs is risicovol voor verzekeringsmaatschappijen. Ze hebben zekerheid nodig om binnen een bepaalde periode schadeclaims en andere kosten te kunnen betalen. Daarom beleggen verzekeraars niet alleen in aandelen, maar vooral in obligaties. Obligaties worden gezien als een relatief veilige belegging met een einddatum. Lees hier meer over obligaties, couponrente en koersrendement.

beurs verzekeringen

Naast obligaties beleggen steeds meer verzekeraars in private markten, private equity, zodat ze kunnen profiteren van spreiding. Deze vorm van beleggen is onder de verzekeraars iets minder populair dan beleggen in obligaties door hogere kapitaaleisen, beperkte liquiditeit en het ontbreken van expertise. Met toenemende educatie wordt verwacht dat verzekeraars steeds meer in private markten gaan investeren.

Bron foto: Pixabay

Beleggen met oog op winst, duurzaamheid en verantwoordelijkheid

Over het beleggen van premiegelden door verzekeraars is de laatste tijd nogal wat te zeggen. In december 2020 werden verzekeraars bekritiseerd die geïnvesteerd hadden in wapens. Het wordt steeds belangrijker dat banken en verzekeraars investeren in duurzame en maatschappelijk verantwoorde aandelen.

beleggen door verzekeraarsOp een aantal websites waar verzekeraars worden vergeleken, kun je vinden waar verzekeringsmaatschappijen in investeren en welke het meest duurzaam investeren. Ze zijn namelijk zeer invloedrijk door het beleggen van miljarden euro’s en investeren in foute wapens, dierenleed, mensenrechtenschendingen of steenkoolcentrales is geen goede reclame. Zo zijn er ook verzekeraars die ongeclaimde premie doneren aan goede doelen, zoals het verzekeringsbedrijf Lemonade.

Bron foto: Pixabay

Het effect van de beurs op de premieprijzen

Als de beurs daalt, daalt uiteraard ook de waarde van de aandelen en daarmee dus ook de omzet van de verzekeraar. Een verharding van de verzekeringsmarkt zorgt er onder andere voor dat de premies stijgen en een verzachting zorgt voor een daling. Een harde verzekeringsmarkt wordt gekenmerkt door hogere premies, verminderde dekking en minder competitie tussen de verschillende verzekeraars. Er zijn meerdere factoren die verharding van de verzekeringsmarkt bepalen:

1. Beurzen

De beleggingsresultaten hebben een groot resultaat op het kapitaal van de verzekeraars. Bij dalende beleggingsrendementen dalen de opbrengsten voor verzekeraars en kunnen ze in de problemen komen met het betalen van claims, andere uitgaven of belastingen. Vaak investeren verzekeraars in vastrentende markten, waardoor de beleggingsrendementen niet negatief worden beïnvloed door rentestijging.

2. Natuurrampen

Natuurrampen brengen veel schade met zich mee en veroorzaken dus ook veel schadeclaims. Het is geen hogere wiskunde om te bedenken dat in dat geval de verzekeringspremies gaan verhogen. Door onder andere klimaatverandering neemt het aantal natuurrampen fors toe en wordt verwacht dat de verzekeringspremies in de toekomst hierdoor zullen stijgen.

3. Verzekeringsmarkten

Andere markten zoals de Amerikaanse verzekeringsmarkt en Lloyd’s, de Londense beurs voor verzekeringen, zijn heel vaak een indicator voor de Europese verzekeringsmarkt. Als wereldwijd de verzekeringspremies stijgen, zal onze markt die ontwikkeling volgen.

4. Toename in claims

Niet alleen natuurrampen zorgen voor een toename in claims, maar ook andere factoren, zoals vergrijzing van de bevolking. Door toename aan medische zorg bij oudere mensen is een stijging van de premie noodzakelijk. Ook wordt er een toename van de gemiddelde schade per claim waargenomen en zijn er meer frauduleuze claims aan het licht gekomen.

De stijging van verzekeringspremies kan ook een daling van de beurs in de hand werken. Door gestegen premies kan het voor beginnende ondernemers of kleine bedrijven moeilijk zijn om nieuw personeel aan te nemen of uit te breiden.

De beurs heeft dus wel degelijk een belangrijk aandeel in het bepalen van de premieprijzen. Verzekeraars zijn genoodzaakt om het geld van de premies te investering om de claims en kosten te kunnen betalen en zelf winst te maken. Ze investeren hierbij vooral in private markten en obligaties, voor een goede balans tussen veiligheid en winst.

Vond je dit nuttig?
Kasper, Aandelen en Beleggen expert
Laatste berichten van Kasper, Aandelen en Beleggen expert (alles zien)

Plaats een reactie